Αρχική Anritsu Kostopoulos 6 Φεβρουαρίου 2020

21

Χρόνια Εμπειρίας 

Anritsu
Α.Ν.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ελεγχος Τροφίμων & Φαρμάκων
Η Anritsu εγκατέστησε τον πρώτο Ελεγκτή Βάρους το 1964 σε Φαρμακευτική εταιρεία.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

 Η Anritsu διαθέτει την πιο σύγχρονη τεχνολογία.

120 Χρόνια ANRITSU

100.000 Εγκατεστημένες Μονάδες | Παγκοσμίως

''Είμαστε ηγέτες στην διασφάλιση ποιότητας.''ANRITSU

world

Η Anritsu έχει παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο,

Η Anritsu σχεδιάζει και κατασκευάζει εξοπλισμό ύψιστης ανίχνευσης και ελέγχου για τη Βιομηχανία  Τροφίμων, Φαρμακευτικών και Χημικών, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ελέγχου και τα αυστηρότερα Προγράμματα Ελέγχου Ποιότητας.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ANRITSU

Ηγέτης στην διασφάλιση ποιότητας.ANRITSU

Η δέσμευση της Anritsu για τη διασφάλιση των προϊόντων σας είναι αδιαπραγμάτευτη. 

Η Anritsu Corporation είναι μια Ιαπωνική Πολυεθνική εταιρεία στην αγορά εξοπλισμού ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και μηχανών ελέγχου προϊόντων. Ένας παγκόσμιος πρωτοπόρος για την παραγωγή του πρώτου ασύρματου τηλεφωνικού δικτύου στον κόσμο, τα έσοδα της Anritsu πλησιάζουν τα 782 εκατομμύρια US $.