Η Εταιρεία μας

Privacy policy Anritsu Kostopoulos 6 Φεβρουαρίου 2020
Α.Ν.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Α.Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε εισάγει εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου τροφίμων και φαρμάκων, παρέχοντας παράλληλα πλήρη και συνεχή τεχνική υποστήριξη.

Με την πολυετή της εμπειρία στο χώρο μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες και πρωτοπόρες τεχνολογικές λύσεις για την οργάνωση και τον εξοπλισμό από το μικρότερο εργαστήριο έως το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων ή φαρμάκων.

Διαθέτει τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και προϊόντα που μπορούν να αναβαθμίσουν ριζικά την ποιότητα των προϊόντων και να εξασφαλίσουν τον σωστό ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να συνδυάζει τη τεχνολογική υπεροχή των προϊόντων που εκπροσωπεί με την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών της.